Вести

ETV

ЈН У-08/20 – “Обрачун дугорочних резервисања за јубиларне награде и отпремнине у складу (МРС 19)”

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на захтев за додатним информацијама бр. 1 Измене и допуне конкурсне документације од 03.03.2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда од 03.03.2020. Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору