Свe о дигитализацији

Дигитална TВ у Србији

Кратка историја процеса преласка са аналогне на дигиталну телевизију у Србији

– 2002. започете активности у вези дигитализације.

– 2005. стартовао DVB-T Пилот пројекат.

– 2005. (6. април) пуштен у рад DVB-T предајник на Авали, први у Србији.

Недуго затим и други на Фрушкој гори.

Покривена два највећа града: Београд и Нови Сад.

4 SD ТВ програма, MPEG-2 кодовање видеа.

– 2008. стартовао  HD канал.

3 SD ТВ програма MPEG-2, 1 HD програм MPEG-4, у истом мултиплексу.

– 2009. (лето) Влада РС донела стратегију о преласку са аналогног на дигитално емитовање.

Србија је била прва земља која је изабрала DVB-T2 стандард.

У октобру, одлуком Владе РС, формирано наше предузеће – ЕТВ, са основним задатком – реализација процеса преласка на дигитално емитовање.

– 2012. (21. март) почетак рада DVB-T2 иницијалне мреже – 13 LP предајника и 2 GF.

1. новембра пуштена у рад проширена иницијална мрежа са великим снагама и на већем броју локација (73) са процентом покривања становништва већим од 93 %. Практични почетак SIMULCAST-а.

– 2015. (фебруар) почела испорука и инсталација опреме.

Средина маја – преко 90 % целокупне емисионе опреме испоручено, више од 75 % целокупне опреме инсталирано.

Средина јуна – сва емисиона опрема за дигитално емитовање инсталирана.

Аналогни ТВ сервиси угашени.

Дигитални сервис за два Мултиплекс-а у потпуности активан.