Вести

ETV

Цене и услуге ЕТВ-а

Од 1. фебруара 2017.године, решењем Владе Републике Србије, у примени је нови Ценовник за дигитално емитовање телевизијског и ФМ радијског програма, као и смештаја опреме за све кориснике – емитере. Истовремено, по новим ценама продају се комерцијалне услуге на Авалском торњу и улазнице за посету. Додате су и две нове услуге ЈП ЕТВ-а: услуга емитовања ТВ програма са условним приступом и емитовање радио програма путем мреже земаљских дигиталних предајника и репетирора.

Суштински, промену Ценовника највише су осетили емитери радио садржаја, којима је цена умањена у просеку око 25% и туристи који посећују торањ на Авали, где је цена увећана за 50%. Разлог повећања су тржишне околности и досадашње цене улазница које нису кориговане од 2013. године.

ЈП ЕТВ је претходно анализирало тржиште, приступило преиспитивању цена услуга, усагласило и унело измене које су временом настајале као што су: новоизграђене емисионе станице, сугестије корисника, тржишне околности и развој нових технологија. Измена ценовника најмање се рефлектује на кориснике мреже дигиталних земаљских предајника (ДВБ-Т2 мреже).

 

Нов ценовник