Вести

ETV

Одлагање плаћања накнаде за ТВ и радио емитере

Обавештавамо вас да је Надзорни одбор ЈП ”Емисиона техника и везе” у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања и актуелним мерама које Влада Републике Србије предузима у борби против пандемије корона вируса  COVID-19, одлучио да омогући заинтерсованим Корисницима  који пружају медијске услуге (ТВ и радио емитери) одлагање плаћања месечног износа накнаде  за услуге које ЈП  ЕТВ пружа на основу закључених уговора у периоду март -мај 2020. године, без обрачуна законске затезне камате.

ЈП ”Емисиона техника и везе” има разумевања за отежано пословање свих   привредних субјеката, па у складу са својим могућностима доприноси  ублажавању економских последица, омогућивши заинтересованим корисницима одлагање плаћања месечног износа накнаде.

Одлуку можете преузети ОВДЕ.