Вести

ETV

Од 1. јула промена канала у зони Кикинде

Република Србија је преузела обавезу, као и све земље у региону, да до средине 2020. године изврши напуштање и ослобађање фреквентног спектра изнад 700 MHz, који више није предвиђен да се користи за емитовање телевизијског програма, већ је пренамењен за мобилне сервисе широкопојасног интернета.

Из тог разлога ће се извршити промена канала 55 на којем се тренутно емитују програми регионалних телевизија у зони расподеле Кикинда.

Будући распоред канала по мултиплексима-пакетима телевизијских програма ће бити следећи:

  • Први програмски пакет, са телевизијама са националном покривеношћу, емитоваће се на 24. каналу.
  • Други програмски пакет, са телевизијама које имају дозволу за регионално покривање, емитоваће се на 32. каналу.
  • Трећи програмски пакет комерцијалног сервиса MTS Antena PLUS емитоваће се на истом 29. каналу.

Промена канала ће се обавити ноћу,  између уторка и среде (30. јун на 1. јул). Гледаоци који за пријем телевизијских програма користе антену и дигитални пријемник, ће највероватније морати да изврше поновно скенирање и меморисање канала, како би несметано наставили са пријемом сигнала.