Teлeвизија

Мапе покривености

На линковима испод можете путем интерактивних мапа проверити покривеност жељене зоне сигналима дигиталне телевизије за сва три мултиплекса.

Боје на мапи означавају јачину сигнала:

Зелена: 54-77 dBμV/m

Жута: 77-87 dBμV/m

Наранџаста: >87 dBμV/m

У горњем левом углу се може изабрати опција класичне или сателитске мапе.

У горњем десном углу се помоћу клизача подешава прозирност боја које означавају јачину поља.

Линкови за интерактивне мапе покривања:

Национални пакет   Регионални пакет   Комерцијални пакет

На следећој мапи можете добити све битне информације о садржајима програмских пакета, локацијама са којих се емитују, каналима и снагама уређаја.

Кликом на поље унутар зоне покривања добићете информације о садржају сваког мултиплекса и планске канале на којима се емитују у тој зони.

Кликом на појединачну емисиону локацију добићете информацију о позицији (координате), називу, припадност зони покривања, снагама и каналима уређаја по мултиплексу.

Садржај програмског пакета са регионалним и локалним телевизијама – други мултиплекс (MUX 2):

Садржај комерцијалног програмског пакета – Pay TV пакет – трећи мултиплекс (MUX 3):

Емисионе локације и канали: