Televizija

Termin televizija potiče od grčke reči tele (τῆλε) što znači “daleko” i latinskog glagola visio, gledati. Stoga izraz televizija, doslovno, znači “gledanje na daljinu”. Pojam televizije obuhvata više različitih aspekata: snimanje (proizvodnju), obradu, prenos, emitovanje i prijem TV slike i tona (programa). U tehničkom smislu, televizija je elektronski sistem koji sliku i zvuk pretvara u električne signale, prenosi ih do udaljenih TV predajnika i emituje ih preko antenskih sistema. U TV prijemnicima se električni signal, primljen pomoću antene, ponovo pretvara u sliku i zvuk, koje gledaoci vide i čuju.

Prvi, i decenijama jedini, način prenosa TV programa do krajnjih korisnika bio je pomoću mreže zemaljskih predajnika koji su raspoređivani širom teritorije koju je trebalo pokriti TV signalom.

Analogna televizija je pojam koji podrazumeva tehnološki sistem za prenos i emitovanje TV programa u kome TV signal ostaje u analognom obliku i koji koristi analogne modulacione postupke. Decenijama je odolevla i opstajala, ali konačno odlazi u istoriju. Nova tehnologija je osvojila i ovaj segment. U Srbiji su, 7. juna 2015. godine, ugašeni poslednji analogni predajnici.

Digitalna televizija u celom lancu za prenos i emitovanje televizijski signal je u digitalnom formatu a u obradi se koriste digitalni modulacioni postupci. Digitalizacija emitovanja TV programa nije bila samo prosta zamena jedne tehnologije drugom već predstavlja pravu revoluciju u ovoj delatnosti. Sve se promenilo! Povećan je broj programa, smanjen je broj predajnika, smanjena je potrošnja energije, daleko efikasnije se koristi frekventni spektar kao ograničeno prirodno dobro, stvorena je mogućnost da se aktiviraju dodatni servisi koji nisu bili mogući u analognoj tehnici…