Teлeвизија

Регионални пакет

Емисионе локације и канали у другом мултиплeксу


Зона расподеле РБ Емисиона станица ТВ Канал Фреквенција
ВРШАЦ 1 Бела Црква 31 554
2 Вршац 31 554
3 Милића брдо 31 554
СОМБОР 4 Сомбор 43 650
СУБОТИЦА 5 Суботица Црвено cело 43 650
ЦРВЕНИ ЧОТ 6 Беочин 30 546
7 Буковац 33 570
8 Иришки венац 30 546
9 Лединци 33 570
10 Сремски Карловци 33 570
11 Црвени Чот 30 546
КИКИНДА 12 Зрењанин 32 562
13 Кикинда 32 562
АВАЛА 14 Авала 28 530
15 Брњица 26 514
16 Велико Градиште 37 602
17 Голубац 28 530
18 Канарево брдо 28 530
19 Космај 28 530
20 Крњача 28 530
21 Обреновац 28 530
22 Смедерево 28 530
РУДНИК – ЦРНИ ВРХ ЈАГОДИНА 23 Рудник 1 29 538
24 Параћин – Чукара 41 634
25 Црни Врх Јагодина 29 538
ДЕЛИ ЈОВАН 26 Бољетин 43 650
27 Дели Јован 43 650
28 Доњи Милановац – Главица 43 650
29 Жагубица 43 650
30 Зиман – Нересница 43 650
31 Јасиково 43 650
32 Кладово – Кулма 43 650
33 Кучево 43 650
34 Мајданпек  – Старица 43 650
35 Орешковица 27 522
36 Петровац – Караула 47 682
37 Текија 1 43 650
38 Текија 2 30 568
39 Штубеј 43 650
ОВЧАР – ТОРНИК 40 Ариље-Клик 36 594
41 Битовик 36 594
42 Бродарево 36 594
43 Гвоздац 36 594
44 Гостун 36 594
45 Градина 36 594
46 Забучје 36 594
47 Злодол 27 522
48 Ивањица-Божац 36 594
49 Ивањица-Шутељ 36 594
50 Јеловик 36 594
51 Косјерић-Субјел 36 594
52 Кошевине 36 594
53 Кратово 36 594
54 Кушићи 36 594
55 Лисна Стена 31 554
56 Лучани 36 594
57 Нова Варош – Цвијетњак 36 594
58 Овчар 36 594
59 Пања Глава 34 578
60 Пожегрмац 25 506
61 Пољане 31 554
62 Прибој-Бић 36 594
63 Рогачица 36 594
64 Севојно 36 594
65 Сељашница 36 594
66 Сјеверин 31 554
67 Сријетеж 36 594
68 Тара Ослуша – Бајина Башта 36 594
69 Торник 36 594
70 Чајетина 36 594
ТУПИЖНИЦА 71 Бабушница 25 506
72 Басара 25 506
73 Бела Паланка – курило 34 578
74 Бела Паланка – Шпај 25 506
75 Димитровград  – Козарица 25 506
76 Ракита 35 586
77 Росомач 25 506
78 Тупижница 25 506
79 Црни Врх – Пирот 25 506
80 Шљивовички вис 25 506
БЕСНА КОБИЛА 81 Бесна кобила 39 618
82 Босилеград 31 554
83 Букова глава 39 618
84 Владичин Хан 39 618
85 Врањска Бања 39 618
86 Власе 39 618
87 Горња Лисина 39 618
88 Сурдулица 39 618
89 Свети Илија 39 618
90 Танки Рид 45 666
91 Трговиште 1 31 554
92 Трговиште 2 25 506
93 Џеп 39 618
ЈАСТРЕБАЦ 94 Брус 38 610
95 Гаџин Хан 38 610
96 Гоч – Врњачка Бања 38 610
97 Грделица 38 610
98 Звоначка бања 45 666
99 Јастребац 38 610
100 Лебане 38 610
101 Куршумлија 38 610
102 Леце Газдаре 29 538
103 Медвеђа – Ђоревица 38 610
104 Предејане 38 610
105 Прокупље Хисар 38 610
106 Сокобања – Рујевица 38 610
107 Сврљиг 38 610
108 Црна Трава 1 30 546
109 Црна Трава 2 39 618
КОПАОНИК 110 Александровац 32 562
111 Баљевац 32 562
112 Гоч (ГФ) 32 562
113 Голија 32 562
114 Јошаничка бања 30 546
115 Копаоник Гобеља 32 562
116 Копаоник – Панчић 32 562
117 Куршумлија (Коп) 32 562
118 Нови Пазар 32 562
119 Рашка 32 562
120 Рибарићи 1 – Теленор 21 474
121 Рибарићи 2 26 514
122 Сјеница 44 658
123 Тутин 32 562
 ЦЕР – МАЉЕН 124 Бодњик 34 578
125 Гучево 34 578
126 Јагодња 34 578
127 Крупањ Ђулим 34 578
128 Љубовија дистрибуција 21 474
129 Љубовија Немић 34 578
130 Мали Зворник – град 34 578
131 Мали Зворник – обданиште 21 474
132 Маљен 34 578
133 Осечина 34 578
134 Ваљево 34 578
135 Велика река 41 634