logo

Najava prekida

Broj tiketa Servis Lokacija / Zona prekida Uzrok prekida Početak prekida Kraj prekida Status

Kontrolno Operativni Centar