Табелa: Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица, у складу са чланом 8. став 1. Уредбе о поступку прибављања сагласности  за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Табелa: Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица, у складу са чланом 8. став 1. Уредбе о поступку прибављања сагласности  за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Табелa: Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица, у складу са чланом 8. став 1. Уредбе о поступку прибављања сагласности  за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

ПОДАЦИ за ЈУН 2022 у складу са последњим променама 17.05.2022