Пренос Података

ЕТВ располаже MPLS дистрибутивном мрежом за пренос података, капацитета 450 Mb/s, базираној на микроталасним линковима великог капацитета. У мрежи се налазе 35 најважнијих емисионих станица на територији Србије.

Поред дистрибуције сигнала за своје потребе, ЕТВ пружа услугу дистрибуције сигнала свим заинтересованим пословним партнерима.

Број емисионих станица које се укључују у јединствену IP мрежу се перманентно шири, тако да је поред наведених 35 емисионих станица повезаних линковима високог капацитета, врши повезивање репетиторских емисионих станица IP линковима мањег протока. Тренутно у мрежи имао 26 оваквих стница са планом проширења на 39 почеком 2022. године.

Услуга Пренос Података

 • Мултиплексни садржаји се дистрибуционом IP мрежом преносе до емисионих станица

 • Битски проток за видео садржаје стандардне резолуције (SD) је око 2 Mb/s

 • Битски проток за видео садржаје високе резолуције (HD) је око 5 Mb/s

 • Програмски садржај корисника у SDI формату се преводи (компримује) у MPEG-4 формат

ЈП Емисиона техника и везе

Контактирајте нас како бисте сазнали детаље о коришћењу наших услуга!

Остале Услуге

 • Смештај Опреме

  ЕТВ управља са преко 200 емисионих станица са припадајаућом инфраструктуром, које се, поред основне намене за смештај сопствене емисионе  опреме за радио, телевизију и пренос података, користе и за пружање

 • Пројектовање

  Пројектовање и изградња телекомуникационих система JП ЕТВ има лиценце Министарства животне средине, рударства и просторног планирања за „израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за

Датотеке за Преузимање
 • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
 • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
 • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
 • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
 • svg Нови Ценовник Услуга - Примена од 01.08.2023 .PDF
 • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
 • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF

Контактирајте нас како бисте сазнали детаље о коришћењу наших услуга!

Контакт Страна
Translate »