Пренос Података

ЕТВ располаже MPLS дистрибутивном мрежом за пренос података, капацитета 450 Mb/s, базираној на микроталасним линковима великог капацитета. У мрежи се налазе 35 најважнијих емисионих станица на територији Србије.

Поред дистрибуције сигнала за своје потребе, ЕТВ пружа услугу дистрибуције сигнала свим заинтересованим пословним партнерима.

Број емисионих станица које се укључују у јединствену IP мрежу се перманентно шири, тако да је поред наведених 35 емисионих станица повезаних линковима високог капацитета, врши повезивање репетиторских емисионих станица IP линковима мањег протока. Тренутно у мрежи имао 26 оваквих стница са планом проширења на 39 почеком 2022. године.

Наши Корисници