ЈП Емисиона техника и везе Пионир дигиталне телевизије у Србији.

Са мрежом од преко 230 емисионих станица, ЕТВ обезбеђује најбољи квалитет дигиталног телевизијског и радио сигнала са импресивним покривањем становништва Србије од око 98,5 процената!

Наше УслугеПогледајте Видео
Дозволите да се представимо

Наша Компанија

Oсновна дeлатност JП Eмисиона тeхника и вeзe (JП ETВ) су бeжичнe тeлeкомуникацијe, а најважнији задатак јe планирањe, изградња и одржавањe eмисионe инфраструктурe на тeриторији Рeпубликe Србијe помоћу којe сe тон и TВ слика допрeмају од радио и TВ станица, до кућних радио и TВ пријeмника.

Лидер Дигиталног Преноса
ЈП ЕТВ

99година искуства

Сертификати

ЈП ЕТВ донело је стратешку одлуку да усвајањем (увођењем и применом) стандардизованих система менаџмента (систем менаџмента квалитетом, услугама, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду, енергијом и безбедношћу информација) ради на побољшању укупних перформанси свог пословања и тиме обезбеђује чврсту основу за иницијативе за одрживи развој.

 • ISO-IEC 45001:2018

  Индустријски стандард који дефинише систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду

  01
 • ISO-IEC 9001:2015

  Стандард представља најпознатији и међународно признати систем менаџмента квалитетом (QMS)

  02
 • ISO-IEC 14001:2015

  Одређује захтеве за систем управљања заштитом животне средине

  03
 • ISO IEC 27001:2014

  Одређује захтеве за успостављање, имплементацију, одржавање и стално унапређење система управљања безбедношћу информација

  04

Емисиони Торањ на Авали

Авалски торањ је најистакнутији део инфраструктуре ЈП ЕТВ који је висок 204, 68 метара и један је од једанаест предајничких објеката који емитују телевизијске и радијске програме широм Србије.

svgПромо видео Авалски Торањ
svg

9.8

Оценa

Оцене Посетилаца Торња

Панорамске камере ЈП ЕТВ

Наше Услуге

Мрежу ТВ и радио предајника и репетитора чине објекти инфраструктуре емисионих станица на више од 200 локација емисионих станица.

Интерактивне Мапе

На нашим интерактивним мапама можете видети све локације са којих емитујемо телевизијске и радио програме.

Пронађите локацију у вашој близини како бисте имали што квалитетнији пријем а самим тим и добру слику.

Галерија Фотографија

Будимо у контакту

  • Кабинет Директора

   Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд, СрбијаТелефон: 011 369 32 51Ел. Пошта: office@etv.rs

  • Пријава Квара

   Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд, СрбијаТелефон: 011 254 58 23, 011 254 43 58
   Ел. Пошта: kvar@etv.rs

  • Секретаријат Технике

   Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд, СрбијаТелефон: 011 254 43 77Ел. Пошта: tehnika@etv.rs

  Translate »