ЈП Емисиона техника и везе
Пионир Дигиталне телевизије у Србији

Са мрежом од преко 230 емисионих станица, ЕТВ обезбеђује најбољи квалитет дигиталног телевизијског и радио сигнала са импресивним покривањем становништва Србије од око 98,5 процената!

Дозволите да се представимо

Наша Компанија

Oсновна дeлатност JП Eмисиона тeхника и вeзe (JП ETВ) су бeжичнe тeлeкомуникацијe, а најважнији задатак јe планирањe, изградња и одржавањe eмисионe инфраструктурe на тeриторији Рeпубликe Србијe помоћу којe сe тон и TВ слика допрeмају од радио и TВ станица, до кућних радио и TВ пријeмника.

Лидер Дигиталног Преноса
ЈП ЕТВ

99година искуства

Јавни Позив

Позив за закуп пословног простора за потребе Јавног предузећа Емисиона техника и везе!

Објвљено дана 30 Април 2024. године

Powered By EmbedPress

Обавештење о ступању на снагу новог ценовника услуга
ЈП Емисиона техника и везе

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије, Решењем број 338-5913/2023 од 06.07.2023. године дала сагласност на Ценовник услуга ЈП ”Емисиона техника и везе” Београд, број Ц-НО-Т-1/23, који је Надзорни одбор предузећа усвојиo 08.06.2023. године.

Нови Ценовник услуга ЈП ”Емисиона техника и везе” Београд, ступио је на снагу даном добијања сагласности Владе Републике Србије, а примењује се од 01.08.2023. године.

У циљу обезбеђивања максималне расположивости сервиса и квалитета услуга које ЈП ”Емисиона техника и везе” пружа својим корисницима, узевши у обзир кумулативни тржишни раст цена електричне енергије, горива, добара и услуга у односу на 2017. годину од када нису мењане цене услуга, а ради одрживости пословања и покривања нужних трошкова донет је нови Ценовник услуга.

Новим Ценовником услуга, за кориснике са националном и регионалном покривеношћу накнаде су повећане за 9,5%, док су цене осталих услуга повећане сразмерно повећању цене нужних трошкова.

Нови Ценовник услуга, који ће се примењивати од 01.08.2023. године, можете преузети ОВДЕ

Сертификати

ЈП ЕТВ донело је стратешку одлуку да усвајањем (увођењем и применом) стандардизованих система менаџмента (систем менаџмента квалитетом, услугама, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду, енергијом и безбедношћу информација) ради на побољшању укупних перформанси свог пословања и тиме обезбеђује чврсту основу за иницијативе за одрживи развој.

 • ISO-IEC 45001:2018

  Индустријски стандард који дефинише систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду

  01
 • ISO-IEC 9001:2015

  Стандард представља најпознатији и међународно признати систем менаџмента квалитетом (QMS)

  02
 • ISO-IEC 14001:2015

  Одређује захтеве за систем управљања заштитом животне средине

  03
 • ISO IEC 27001:2014

  Одређује захтеве за успостављање, имплементацију, одржавање и стално унапређење система управљања безбедношћу информација

  04

Емисиони Торањ на Авали

Авалски торањ је најистакнутији део инфраструктуре ЈП ЕТВ који је висок 204, 68 метара и један је од једанаест предајничких објеката који емитују телевизијске и радијске програме широм Србије.

svgПромо видео Авалски Торањ
svg

9.8

Оценa

Оцене Посетилаца Торња

Панорамске камере ЈП ЕТВ

Наше Услуге

Мрежу ТВ и радио предајника и репетитора чине објекти инфраструктуре емисионих станица на више од 200 локација емисионих станица.

Интерактивне Мапе ЈП ЕТВ

DVBT2 СРБИЈА
ФМ РАДИО
МУЛТИПЛЕКС 1

Галерија Фотографија

Будимо у контакту

  • Кабинет Директора

   Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд, СрбијаТелефон: 011 369 32 51Ел. Пошта: office@etv.rs

  • Пријава Квара

   Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд, СрбијаТелефон: 011 254 58 23, 011 254 43 58
   Ел. Пошта: kvar@etv.rs

  • Секретаријат Технике

   Кнеза Вишеслава 88, 11030 Београд, СрбијаТелефон: 011 254 43 77Ел. Пошта: tehnika@etv.rs

  Translate »