Пројектовање

Цер-1

Пројектовање и изградња телекомуникационих система

JП ЕТВ има лиценце Министарства животне средине, рударства и просторног планирања за „израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине“. То су:

 • svgsvg

  П150Е3

  Пројекти телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која су међународног и магистралног значаја

 • svgsvg

  П151Е3

  Пројекти телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која се граде на територији две или више општина

Лиценце наших инжењера

 • svgsvg

  353

  Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система

 • svgsvg

  310

  Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње

 • svgsvg

  453

  Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система

 • svgsvg

  410

  Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње

 • svgsvg

  350

  Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

 • svgsvg

  330

  Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

Остале Услуге

 • Пројектовање

  Пројектовање и изградња телекомуникационих система JП ЕТВ има лиценце Министарства животне средине, рударства и просторног планирања за „израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за

 • Одржавање

  Услуге Одржавања ЈП ЕТВ Одржавање радиорелејних системаOдржавање радиодифузних системаОдржавање антенских системаОдржавање радио и ТВ предајника У вези са сваком од четири врсте услуга одржавања ЈП ЕТВ нуди: излазак екипе ЈП

Датотеке за Преузимање
 • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
 • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
 • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
 • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
 • svg Нови Ценовник Услуга - Примена од 01.08.2023 .PDF
 • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
 • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF

Контактирајте нас како бисте сазнали детаље о коришћењу наших услуга!

Контакт Страна
Translate »