ЕТВ управља са преко 200 емисионих станица са припадајаућом инфраструктуром, које се, поред основне намене за смештај сопствене емисионе  опреме за радио, телевизију и пренос података, користе и за пружање услуге смештаја првенствено телекомуникационе а и друге опреме других корисника наших коминтената, за своје потребе.

Наши највећи корисници за смештај своје опреме на нашим емисионим станицама су сва три мобилна оператера, провајдери интернета, многе државне службе, разне непрофитне организације и многи други.

Наши Корисници