Смештај Опреме

Антена - Црвени Чот

ЕТВ управља са преко 200 емисионих станица са припадајаућом инфраструктуром, које се, поред основне намене за смештај сопствене емисионе  опреме за радио, телевизију и пренос података, користе и за пружање услуге смештаја првенствено телекомуникационе а и друге опреме других корисника наших коминтената, за своје потребе.

Наши највећи корисници за смештај своје опреме на нашим емисионим станицама су сва три мобилна оператера, провајдери интернета, многе државне службе, разне непрофитне организације и многи други.

Услуга Смештај Опреме

 • Објекти инфраструктуре емисионе станице су објекти, просторије и антенски стубови за смештај телекомуникационих уређаја и опреме, електроенергетска постројења и инсталације, постројења и системи климатизације.

 • Објекти инфраструктуре на свим локацијама емисионих станица којима располаже ЈП ЕТВ могу се издати за смештај уређаја и опреме корисника у сврху закупа ако за то постоје одговарајући и потребни технички услови.

Главне Емисионе Станице

ЈП ЕТВ располаже телекомуникацином мрежом са 11 главних (великих) емисионих станица, на којима дежурају сталне посаде 24 сата, 7 дана у недељи.

 • Авала (Београд)
 • Црвени Чот (Фрушка Гора)
 • Овчар (Чачак)
 • Јастребац (Прокупље)
 • Тупижница (Књажевац )
 • Црни врх (Јагодина)
 • Гобеља – Копаоник (Рашка)
 • Црвено село (Суботица)
 • Дели Јован (Неготин)
 • Вршачки брег (Вршац)
 • Бесна Кобила (Врање)

Регионална Мрежа

Регионална мрежа ЈП ЕТВ има, поред емисионих објеката са посадом,преко 250 објеката без посаде. Они су организовани у 7 регионалних центара:

 • Београдски
 • Дунавски
 • Ужички
 • Ибарски
 • Пиротски
 • Врањски
 • Војводина

У сваком од 7 регионалних центара има око 40 емисионих локација. Функционисање и  одржавање регионалне мреже организовано је са дежурним екипама које по пријему информације о квару одмах одлазе на интервенцију.

На 25 локација поседујемо агрегате и уређаје са непрекидним напајањем што омогућава непрекидан рад за све наше кориснике у случају квара на електро дистрибутивној мрежи.

Остале Услуге

 • Пројектовање

  Пројектовање и изградња телекомуникационих система JП ЕТВ има лиценце Министарства животне средине, рударства и просторног планирања за „израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за

 • Смештај Опреме

  ЕТВ управља са преко 200 емисионих станица са припадајаућом инфраструктуром, које се, поред основне намене за смештај сопствене емисионе  опреме за радио, телевизију и пренос података, користе и за пружање

Датотеке за Преузимање
 • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
 • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
 • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
 • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
 • svg Нови Ценовник Услуга - Примена од 01.08.2023 .PDF
 • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
 • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF

Контактирајте нас како бисте сазнали детаље о коришћењу наших услуга!

Контакт Страна
Translate »