Аналогни Радио

Аналогни ФМ радио

ЈП ЕТВ обезбеђује техничке услове и пружа услугу преноса и емитовања аналогних радијских програма. Унапредили смо ФМ мрежу предајника и система за аналогно емитовање радијских програма.

Пружамо услугу емитовања националних програма Радио Београда за три мреже РБ 1, РБ 2 и РБ 202 и покрајинских програма Радио Нови Сад за три мреже РНС 1, РНС 2 и РНС 3 у аналогној технологији. Програме емитујемо у стерео техници са пратећим садржајима – РДС (Radio Data System) на свим мрежама и саобраћајним информацијама – ТА (Traffic Announcement) на трећој мрежи РБ 202.

Дистрибуирамо аудио модулационе сигнале до предајничких локација ЈП ЕТВ националних радијских емитера Хит ФМ, Радио С1,Радио С2 и Радио Play, изнајмљујемо капацитете инфраструктуре, ФМ антенске системе и ФМ комбајнере.

Пројектујемо антенске системе за емитовање радијских програма, израђујемо карте покривања, дијаграме зрачења и популационе анализе. Поседујемо лиценциранe софтверe за планирање система са DTM мапама (Digital Terrain Model -Дигитални модел терена)

За коринике наших инфраструктурних капацитета нудимо услуге монтаже, одржавања и надзора опреме за емитовање радијских програма.

Translate »