Дигитална Телевизија

Енкодовање, Мултиплексирање и дистрибуција сигнала

ЈП ЕТВ пружа услуге енкодовања, мултиплексирања, дигиталног преноса и емитовања националних, регионалних и локалних телевизијских програма. За дистрибуцију телевизијских програма изградили смо земаљску националну мрежу која укључује Head-end, дистрибуциону мрежу, мрежу телевизијских предајника и репетитора, антенских система и система надзора. Видео, аудио и информационе садржаје корисника процесуирамо и дистрибуирамо до предајничке мреже. За регионалне и локалне кориснике доступне су приступне тачке за прузимање сигнала на свим предајничким емисионим станицама.

Друга генерација техничког стандарда за пренос и емитовање

Дигитална земаљска телевизијска мрежа базирана је на другој генерацији техничког стандарда за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала ДВБ-Т2. Развијена и поуздана инфраструктура земаљске мреже предајника и репетитора омогућава високу покривеност територије и становништва. Осигурали смо корисницима наших услуга непрекидност емитовања у дефинисаним зонама сервиса. Вршимо надзор рада дигиталне земаљске телевизијске мреже КОЦ 24/7. Процес контроле инцидената и кварова у коме се свака промена у мрежи бележи у тикетинг систему, омогућава нам систематичну анализу рада дигиталне земаљске телевизијске мреже.

Унапређење постојећих система за емитовање DVB-T2

Редовно унапређујемо постојеће системе за емитовање DVB-T2 сигнала применом енергетски ефикасних технологија и техничких решења којима се обезбеђује рационално коришћење техничких капацитета опреме и инфраструктуре, уз стално повећање обима реализованих техничких услуга.

Повећана ефикасност система и смањење енергетских трошкова у складу је с циљем ЈП ЕТВ да буде одговорна у коришћењу енергије и да смањи негативан утицај на животну средину и емисију CO2 (угљен-диоскида) .

 • Категорија

  Инфраструктура
 • Представљен ДВБ-Т

  Јул 2002
 • Први ХД Програм

  8 Септембар 2009
 • Пуштена у рад пилот мрежа дигиталне тeлeвизијe

  21 Март 2012
 • Почетак SIMULCAST-a

  14 Март 2013
 • Активиран дигитални сервис за два мултиплекса

  7 Јун 2015
Translate »