Дигитална Телевизија

Енкодовање, Мултиплексирање и дистрибуција сигнала

ЈП ЕТВ пружа услуге енкодовања, мултиплексирања, дигиталног преноса и емитовања националних, регионалних и локалних телевизијских програма. За дистрибуцију телевизијских програма изградили смо земаљску националну мрежу која укључује Head-end, дистрибуциону мрежу, мрежу телевизијских предајника и репетитора, антенских система и система надзора. Видео, аудио и информационе садржаје корисника процесуирамо и дистрибуирамо до предајничке мреже. За регионалне и локалне кориснике доступне су приступне тачке за прузимање сигнала на свим предајничким емисионим станицама.

Друга генерација техничког стандарда за пренос и емитовање

Дигитална земаљска телевизијска мрежа базирана је на другој генерацији техничког стандарда за пренос и емитовање дигиталног телевизијског сигнала ДВБ-Т2. Развијена и поуздана инфраструктура земаљске мреже предајника и репетитора омогућава високу покривеност територије и становништва. Осигурали смо корисницима наших услуга непрекидност емитовања у дефинисаним зонама сервиса. Вршимо надзор рада дигиталне земаљске телевизијске мреже КОЦ 24/7. Процес контроле инцидената и кварова у коме се свака промена у мрежи бележи у тикетинг систему, омогућава нам систематичну анализу рада дигиталне земаљске телевизијске мреже.

Унапређење постојећих система за емитовање DVB-T2

Редовно унапређујемо постојеће системе за емитовање DVB-T2 сигнала применом енергетски ефикасних технологија и техничких решења којима се обезбеђује рационално коришћење техничких капацитета опреме и инфраструктуре, уз стално повећање обима реализованих техничких услуга.

Повећана ефикасност система и смањење енергетских трошкова у складу је с циљем ЈП ЕТВ да буде одговорна у коришћењу енергије и да смањи негативан утицај на животну средину и емисију CO2 (угљен-диоскида) .

  • Категорија

    Инфраструктура
  • Представљен ДВБ-ТЈул 2002
  • Први ХД Програм8 Септембар 2009
  • Пуштена у рад пилот мрежа дигиталне тeлeвизијe21 Март 2012
  • Почетак SIMULCAST-a 14 Март 2013
  • Активиран дигитални сервис за два мултиплекса 7 Јун 2015
Translate »