Одржавање

Мерења

Услуге Одржавања ЈП ЕТВ

 • svgsvg

  Одржавање радиорелејних система

 • svgsvg

  Oдржавање радиодифузних система

 • svgsvg

  Одржавање антенских система

 • svgsvg

  Одржавање радио и ТВ предајника

У вези са сваком од четири врсте услуга одржавања ЈП ЕТВ нуди:

 • излазак екипе ЈП ЕТВ налокацију у најкраћем року, током целе године
 • утврђивање места квара до нивоа подсистема (модула)
 • отклањање квара на лицу места, уколико је то могуће
 • замена модула уколико је обезбеђен од стране корисника
 • замена комплетног уређаја, у случају хаварије, уколико је обезбеђен од стране корисника

Услуга Одржавања

 • Инжењери и техничари ЈП ЕТВ су стручни и обучени за извођење најсложенијих сервиса, подешавања и поправке опреме и уређаја из области телевизијског и радио емитовања

 • Теренске екипе инжењера, техничара и монтера опремљене су мерним средствима и алатима за извођење најсложенијих послова монтаже и демонтаже

ЈП Емисиона техника и везе

Контактирајте нас како бисте сазнали детаље о коришћењу наших услуга!

Остале Услуге

 • Пројектовање

  Пројектовање и изградња телекомуникационих система JП ЕТВ има лиценце Министарства животне средине, рударства и просторног планирања за „израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за

 • Одржавање

  Услуге Одржавања ЈП ЕТВ Одржавање радиорелејних системаOдржавање радиодифузних системаОдржавање антенских системаОдржавање радио и ТВ предајника У вези са сваком од четири врсте услуга одржавања ЈП ЕТВ нуди: излазак екипе ЈП

Датотеке за Преузимање
 • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
 • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
 • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
 • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
 • svg Нови Ценовник Услуга - Примена од 01.08.2023 .PDF
 • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
 • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF

Контактирајте нас како бисте сазнали детаље о коришћењу наших услуга!

Контакт Страна
Translate »