У вези са сваком од четири врсте услуга одржавања ЈП ЕТВ нуди:

  • излазак екипе ЈП ЕТВ налокацију у најкраћем року, током целе године
  • утврђивање места квара до нивоа подсистема (модула)
  • отклањање квара на лицу места, уколико је то могуће
  • замена модула уколико је обезбеђен од стране корисника
  • замена комплетног уређаја, у случају хаварије, уколико је обезбеђен од стране корисника

Детаљнија разрада ове врсте услуга утврђује се, у зависности од специфичности опреме и проблема, уговором са корисником услуга.

Наши Корисници