Монтажа

Милисавац

Монтажа и демонтажа антена и антенских система

У вези са пословима монтаже и демонтаже антена и антенских система екипе ЈП ЕТВ врхунски су оспособљене за обављање следећих услуга:

 • svgsvg

  Израда документације за градњу носача антена

 • svgsvg

  Радионичку израду носача антена

 • svgsvg

  Транспорт опреме до лoкaције

 • svgsvg

  Монтажу носача антена

 • svgsvg

  Склапање антена

 • svgsvg

  Монтажу антенских система на екстремним висинама

 • svgsvg

  Монтажу коаксијалних водова

 • svgsvg

  Уземљавање антенских система и пратеће опреме

 • svgsvg

  Усмеравање и умеравање антенских система

 • svgsvg

  Пуштање у рад

Детаљнија разрада ове врсте услуга утврђује се у договору са корисником. Послове монтаже ЈП ЕТВ обавља на основу главног пројекта чију израду би вршило или ЈП ЕТВ или поручилац посла.

Монтажа и демонтажа технолошке опреме за јавне и приватне мреже електронских ком уникација

У вези са пословима монтаже и демонтаже технолошке опреме за јавне и приватне мреже електронских комуникација, ЈП ЕТВ нуди:

 • svgsvg

  Монтажу кабинета са припадајућом опремом

 • svgsvg

  Уземљивање наведених система

 • svgsvg

  Повезивање опреме на антенске системе

 • svgsvg

  Прикључење система на електроенергетску инсталацију

Детаљнија разрада ове врсте услуга утврђује се у договору са корисником. Послове монтаже ЈП ЕТВ обавља на основу главног пројекта чију израду би вршило или ЈП ЕТВ или поручилац посла.

Остале Услуге

 • Монтажа

  Монтажа и демонтажа антена и антенских система У вези са пословима монтаже и демонтаже антена и антенских система екипе ЈП ЕТВ врхунски су оспособљене за обављање следећих услуга: Израда документације

 • Одржавање

  Услуге Одржавања ЈП ЕТВ Одржавање радиорелејних системаOдржавање радиодифузних системаОдржавање антенских системаОдржавање радио и ТВ предајника У вези са сваком од четири врсте услуга одржавања ЈП ЕТВ нуди: излазак екипе ЈП

Датотеке за Преузимање
 • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
 • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
 • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
 • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
 • svg Нови Ценовник Услуга - Примена од 01.08.2023 .PDF
 • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
 • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF

Контактирајте нас како бисте сазнали детаље о коришћењу наших услуга!

Контакт Страна
Translate »