Монтажа и демонтажа антена и антенских система

У вези са пословима монтаже и демонтаже антена и антенских система екипе ЈП ЕТВ врхунски су оспособљене за обављање следећих услуга:

 • Израда документације за градњу носача антена

 • Радионичку израду носача антена

 • Транспорт опреме до лoкaције

 • Монтажу носача антена

 • Склапање антена

 • Монтажу антенских система на екстремним висинама

 • Монтажу коаксијалних водова

 • Уземљавање антенских система и пратеће опреме

 • Усмеравање и умеравање антенских система

 • Пуштање у рад

Детаљнија разрада ове врсте услуга утврђује се у договору са корисником. Послове монтаже ЈП ЕТВ обавља на основу главног пројекта чију израду би вршило или ЈП ЕТВ или поручилац посла.

Монтажа и демонтажа технолошке опреме за јавне и приватне мреже електронских ком уникација

У вези са пословима монтаже и демонтаже технолошке опреме за јавне и приватне мреже електронских комуникација, ЈП ЕТВ нуди:

 • Монтажу кабинета са припадајућом опремом

 • Уземљивање наведених система

 • Повезивање опреме на антенске системе

 • Прикључење система на електроенергетску инсталацију

Детаљнија разрада ове врсте услуга утврђује се у договору са корисником. Послове монтаже ЈП ЕТВ обавља на основу главног пројекта чију израду би вршило или ЈП ЕТВ или поручилац посла.

Наши Корисници