Сертификати

ЈП ЕТВ донело је стратешку одлуку да усвајањем (увођењем и применом) стандардизованих система менаџмента (систем менаџмента квалитетом, услугама, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду, енергијом и безбедношћу информација) ради на побољшању укупних перформанси свог пословања и тиме обезбеђује чврсту основу за иницијативе за одрживи развој.

ISO-IEC 20000-1-2018

ISO 50001-2018

ISO-IEC 45001:2018

Одрживи развој, како га је ЈП ЕТВ прихватило представља интегрални развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине и очувања енергије, који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових потреба и побољшање квалитета живота, али водећи рачуна о садашњости, безбедности својих запослених и корисника, као и безбедности информација којима располаже.

ISO-IEC 9001:2015

ISO-IEC 14001:2015

ISO IEC 27001:2014

Имплементацијом, сертификацијом, одржавањем и сталним унапређењем интегрисаног система менаџмента, ЈП ЕТВ унапређује своју пословну ефикасност и ефективност и ради у континуитету на разумевању контекста пословања предузећа и захтева и очекивања корисника и свих заинтересованих страна као и на препознавању и смањењу ризика и подстицању прилика.

ISO 22301:2019

Family Friendly Enterprise

Поред сертификата ИСО стандарда, јавном преузећу „Емисиона техника и везе“ додељен је и престижни “Family Friendly Enterprise” (ФФЕ) сертификат од стране Ekvilib Institute и Balance Company CEE doo Beograd. ФФЕ сертификат подразумева креирање и примену политике из домена одрживог пословања која се односи на усклађивање професионалног и приватног сегмента живота запослених и заснована је на флексибилности и јачању узајамног поштовања и посвећености друштвеној одговорности.

Translate »