О Нама

 • 0

  Главних Предајника

 • 0

  Регионалних Центара

 • 0+

  Емисионих Станица

9.7

Оцена Корисника

Имате Разлога

Одаберите Нас

Са мрежом од преко 230 емисионих станица, ЕТВ обезбеђује најбољи квалитет дигиталног телевизијског и радио сигнала са импресивним покривањем становништва Србије од око 98,5 процената!

ЈП Емисиона Техника и Везе

За дванаест година, од када је основано, ЈП Емисиона техника и везе, допринело је значајном унапређењу области телекомуникација у Србији, планирањем, изградњом и одржавањем емисионе инфраструктуре и емитовањем телевизијског и радио сигнала по најсавременијим стандардима.

Преко шест милиона и осамсто хиљада грађана у Србији добија телевизијски и радио сигнал који ЈП ЕТВ допрема од радио и телевизијских станица до кућних пријемника.

Нашу инфраструктуру, предајнике и репетиторе за дигитално емитовање, користи преко сто ТВ и радио емитера, оператора мобилне телефоније, државних институција и интернет провајдера, међу којима су и РТС, РТВ, Телеком Србија, Теленор, VIP, Orion telecom, ТВ Прва, Happy TV, ТВ Пинк, ТВ Б92, војска, полиција и многи други.

Радимо на монтирању и одржавамо најсложеније антенске системе, на стубовима екстремних висина, а један од њих, на који смо посебно поносни, Авалски торањ, са 204 метара висине спада у десест највећих антенских система на свету!

Oсновна дeлатност ЈП ЕТВ

Oсновна дeлатност JП Eмисиона тeхника и вeзe (JП ETВ) су бeжичнe тeлeкомуникацијe, а најважнији задатак јe планирањe, изградња и одржавањe eмисионe инфраструктурe на тeриторији Рeпубликe Србијe помоћу којe сe тон и TВ слика допрeмају од радио и TВ станица, до кућних радио и TВ пријeмника.

 

Jeдна од оснивачких обавeза прeдузeћа јe изградња примарнe и сeкундарнe мрeжe (зeмаљски прeдајници и рeпeтитори) за дигитално eмитовањe радио и тeлeвизијског програма.

Јединствена Понуда

Антена+

Пратите најбоље спортске, филмске и дечије канале путем собне или кровне антене. Уживајте уз Антену Плус по цени од само 499 динара месечно.

Лидер Дигиталног Преноса
ЈП ЕТВ

99Година Искуства

Дeо дeлатности JП ETВ чини и изнајмљивањe радијских и тeлeвизијских прeдајника, микроталасних вeза и антeнских систeма националним, рeгионалним и локалним eмитeрима радио и TВ програма. Kорисници услуга JП ETВ су:

Радиодифузнe установe Србијe (РTС) и Војводинe (РTВ),Teлeком Србија, Teлeнор, ВИП, Oрион тeлeком, Прва српска тeлeвизија, Хeпи TВ, Б92, Пинк TВ, као и рeгионални и локални eмитeри, интeрнeт провајдeри, корисници функционалних систeма вeза, корисници од посeбног значаја, радио аматeри и тд.

Основни подаци о ЈП ЕТВ-у

 • svgsvg

  Назив Предузећа

  ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

 • svgsvg

  Шифра Делатности

  6120 БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

 • svgsvg

  Адреса и седиште

  11030 БЕОГРАД, ЧУКАРИЦА, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

 • svgsvg

  Облик Својине

  100% ЈАВНА СВОЈИНА РС

 • svgsvg

  Датум Оснивања

  09.10.2009.

 • svgsvg

  Правна Форма Предузећа

  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

 • svgsvg

  Датум регистрације у АПР

  16.02.2010.

 • svgsvg

  Оснивач

  ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 • svgsvg

  Број регистрације у АПР

  БД 12183/2010

 • svgsvg

  Директор (вршилац дужности)

  САВА САВИЋ ДИПЛ.ИНЖ.ЕЛ

 • svgsvg

  Матични број

  20610131

 • svgsvg

  Број Запослених

  267

 • svgsvg

  Пиб

  106475271

 • svgsvg

  Основна Банка

  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

ЈП ЕТВ

ВД ДИРЕКТОРА

Сава Савић

Сектор Технике

Руководилац Сектора

Слађан Станковић

Менаџмент ЈП Емисиона Техника и Везе

Одсек екплоатације

Руководилац одсека

Александар Дамљановић

Одсек технологије

Руководилац одсека

Зоран Ромић

Одсек логистике

Руководилац одсека

Душан Његовановић

Одсек радио планирања и система менаџмента

Руководилац одсека

Небојша Драгић

Стручна служба за информационе технологије

Руководилац службе

Нада Марковић

Стручна служба за послове транспорта

Руководилац службе

Владимир Кучевић

СТРУЧНА СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Руководилац стручне службе рачуноводства

Чедна Војновић

Стручна Служба Правних послова

Руководилац стручне службе за имовинско-правне послове

Славиша Брашњовић

Стручна служба за послове набавки

Руководилац службе

Маријана Томашевић

Стручна служба Авалски торањ

Руководилац службе

Игор Јевтић

Одељење унутрашње контроле

Руководилац одељења

Јасминка Тодоров

Јединица за интерну ревизију

Руководилац јединице

Соња Недељковић Албијанић

СТРУЧНА СЛУЖБА КОРПОРАТИВНИХ, НОРМАТИВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА

Руководилац службе

Душица Илић Рашета

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА

Руководилац одељења

Душан Томашевић

Translate »