Јавне набавке – 2017

Јавне набавке – 2017

Јавне набавке – 2017

План јавних набавки за 2017

Измене и допуне бр. 1 -22.02.2017

Измене и допуне бр. 2 – 22.06

План за портал 31.07

План за портал 27.11

Измене и допуне бр. 4

Измене и допуне бр. 5

Измене и допуне – 09.10

Позив за подношење понуда сервисирање клима

КД у 12 – 18 сервисирање клима