You are currently viewing Корпоративни филмови ЈП ЕТВ

Корпоративни филмови ЈП ЕТВ

Улогу и значај ЈП “Емисиона техника и везе” у систему бежичних телекомуникација представили смо у неколико минута кроз наше корпоративне филмове.

На нашем youtube каналу погледајте зашто смо лидери у овој области. Филмове на српском и енглеском језику можете погледати на линковима

https://www.youtube.com/watch?v=SxpIUWanFpA&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=4bgXQm_U7jo&t=61s