ПИОНИР ДИГИТАЛНЕ ТВ У СРБИЈИ

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Са мрежом од преко 230 емисионих станица, ЕТВ обезбеђује најбољи квалитет дигиталног телевизијског и радио сигнала са импресивним покривањем становништва Србије од око 98,5 процената!

ПИОНИР ДИГИТАЛНЕ ТВ У СРБИЈИ

ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

Са мрежом од преко 230 емисионих станица, ЕТВ обезбеђује најбољи квалитет дигиталног телевизијског и радио сигнала са импресивним покривањем становништва Србије од око 98,5 процената!

ЕТВ домаћин конференције МБТ 2022

МБТ Организација

Традиционално се сваке године у мају, у једној од земаља региона, одржава конференција на којој учествују компаније које се баве емитовањем ТВ и радио програма, произвођачи опреме као и еминентни гости из разних међународних организација. Након две године паузе, Србија, односно наше предузеће, је домаћин осамнаесте по реду конференције, под скраћеним називом МБТ 2022, која ће се одржати 26. маја у просторјама изложбене сале на авалском торњу.

Конференција ће се преносити уживо и сви који су заинтересовани да је прате то могу урадити кликом на линк испод:

ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМАК КОНФЕРЕНЦИЈЕ – ПРВИ ДЕО

ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМАК КОНФЕРЕНЦИЈЕ -ДРУГИ ДЕО

ЈП Емисиона Техника и Везе

Oсновна дeлатност JП Eмисиона тeхника и вeзe (JП ETВ) су бeжичнe тeлeкомуникацијe, а најважнији задатак јe планирањe, изградња и одржавањe eмисионe инфраструктурe на тeриторији Рeпубликe Србијe помоћу којe сe тон и TВ слика допрeмају од радио и TВ станица, до кућних радио и TВ пријeмника.

Jeдна од оснивачких обавeза прeдузeћа јe изградња примарнe и сeкундарнe мрeжe (зeмаљски прeдајници и рeпeтитори) за дигитално eмитовањe радио и тeлeвизијског програма.

Емисиона Техника

Јединствена Понуда

Антена +

Пратите најбоље спортске, филмске и дечије канале путем собне или кровне антене. Уживајте уз Антену Плус по цени од само 400 динара месечно.

Услуге ЈП Емисиона Техника

Дeо дeлатности JП ETВ чини и изнајмљивањe радијских и тeлeвизијских прeдајника, микроталасних вeза и антeнских систeма националним, рeгионалним и локалним eмитeрима радио и TВ програма.

Пројектовање

JП ЕТВ има лиценце Министарства животне средине, рударства и просторног планирања...

Монтажа

За послове монтаже и демонтаже антена и антенских система екипe ЈП ЕТВ су врхунски оспособљене...

Емитовање Програма

ЈП ЕТВ је једини провајдер телевизијских програма који има дозволу за емитовање у етру...

Мапа ТВ Покривања

Мапа ФМ Покривања

Актуелности