Пројекат сређивања зелених површина емисионих станица и његове околине

Од Djurdjina Zbiljić У Вести

31

мај
2024

Трендови савременог начина живота повлаче и становништво да гравитира ка градовима, а села, планине остају све више без популације. Последице су многобројне, а једна од њих директно погађа и наше локације. Како број становника у руралним срединама опада, наше локације су угрожене са растињем које заузима сваку корисну површину и ствара проблеме и у изласку на саму локацију а и омета пријем и емитовање радијских, телевизијских, оператера мобилне телефоније и свих корисника на локацијама. У складу са проблемима које растиње ствара, слабом насељеношћу руралних и планинских подручја, ради се пројекат рашчишћавања зелених површина унутар локација и око локација тамо где је потребно. По плану имамо преко 40 локација које треба средити у првој фази. Ради се систематично и план је да ове и следеће године буду сређене.Сређено је неколико локација: Турија, Кучајна, Мустапић, Свође, Танки Рид и Злодол. Такође су започети радови на локацији Осечина и ускоро ће почети сређивање локације Кикинде.

ређивање врше екипе из регионалних центара и мештана (којима дугујемо велику захвалност). Такође велику помоћ и координацију у раду имамо у Србијашумама и Националним парковима Србије који нам дају логистичку подршку а на парцелама које њима припрадају и стручну подршку и решења.  Мештани  својим искуством и ентзизијазмом доприносе у сечи најкомлекснијих и за реализацију најтежих облика растиња које треба уклонити, и они су заиста најбољи пример како сви заједно можемо боље, наравно  и омогућити добро функционисање телекомуникационог система.    

Оставите одговор

Translate »