Додела јубиларних награда

Од Administrator У Вести

03

авг
2023

У среду, 02. 08. 2023. године у кабинету директора организован је пријем запослених у ЈП ЕТВ-у који су испунили услов за добијање јубиларне награде. Директор ЈП ЕТВ-а Сава Савић је том приликом честитао и изразио захвалности запосленима за вишегодишње ангажовање на пословима које су обављали у ЈП ЕТВ.

ЈП ЕТВ годинама исплаћује јубиларне награде својим запосленима а  услов за добијање јубиларне награде је да  запослени има 10, 20, 30, 35 или 40 година непрекидног ангажовања код послодавца. У складу с тим се исплаћује одговарајућа награда. До сада је у 2023. години  на име јубиларних награда са припадајућим порезом ЈП ЕТВ исплатио 2.433.281,13 динара за једанаест запослених.

У периоду од 2020. до 2022. године, за јубиларне награде својих запослених са припадајућим порезом ЈП ЕТВ је издвојио и исплатио укупан износ од 11.821.774,02 динара. У том периоду јубиларне награде је добило укупно 102 запослена.

С обзиром да је ЈП ЕТВ предузеће које се максимално труди да води бригу о својим запосленима у сваком погледу, не треба занемарити и новчана средства која се исплаћују запосленима на име солидарне помоћи. Тако је до сада у 2023. години на име солидарне помоћи са припадајућим порезом, запосленима ЕТВ-а исплаћено  1.204.161,08 динара за једанаест запослених, а у периоду од 2020. до 2022. године, као солидарна помоћ са припадајућим порезом  исплаћено је укупно 5.908.597,57 динара за 69 запослених.

ЈП ЕТВ ће се и у будућности трудити да својим запосленима на одговарајући начин обележи сваки њихов јубилеј, али и да им помогне у свакој ситуацији када је таква помоћ потребна .

Оставите одговор

Translate »