Ј А В Н И  П О З И В

Од Administrator У Вести

10

окт
2023

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“ објављује:
Ј А В Н И П О З И В
за продају расходованих основних средстава путем прикупљања писаних понуда

Излажу се јавној продаји расходована основна средства која се налазе у Алексинцу, по списку датом у продајној документацији, индексних бројева отпада: 20 01 35* – одбачена електронска и електрична опрема која садржи опасне компоненте, 16 02 16 – компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 , 20 01 40 – метали, 16 01 03 – отпадне гуме и 16 06 01*- отпадни акумулатори.
Преузимање односно увид у јавни позив и продајну документацију може се извршити у року од 7 дана, сваког радног дана у времену од 09,00-14,00 часова, на адреси: Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“, ул. Кнеза Вишеслава бр. 88 (зграда ЕРЦ-а, Писарница, канцеларија број 3), 11000 Београд, или путем електронске поште: nabavka@etv.rs, уз овлашћење о преузимању на меморандуму Понуђача.

Оставите одговор

Translate »