КАТЕГОРИЈА Вeсти

Боља покривеност Зрењанина и околине

Зрењанин, 30.03.2017- Са највише грађевине, са 10-ог спрата солитера у Зрењанину, пуштен је дигитални репетитор снаге 50W са кружним антенским системом. На тај начин је омогућен пријем квалитетнијег дигиталног сигнала Другог програмског пакета у зони покривања Кикинда, са регионалним и…


Прочитај... 31.03.2017.
Две савремене интернет презентације наше компаније

Од 31. марта 2017.године, активни су нови сајт www.avalskitoranj.rs и редизајнирани сајт www.etv.rs , високих перформанси и модерног дизајна. Сајт www.avalskitoranj.rs  фокусиран је на посетиоце комплекса на Авали, нудећи детаљне информације о туристичкој понуди и условима обиласка као и on-line резервације…


Прочитај... 30.03.2017.
Одашиљачи и везе у посети ЈП ЕТВ-у

Мате Ботица, директор „Одашиљача и веза“ и Михаел Јанчић, директор сектора развоја производа ОИВ посетили су ЈП „Емисиону технику и везе“. Бранко Гогић, в.д. директора ЈП ЕТВ и Слађан Станковић, руководилац сектора технике ЈП ЕТВ презентовали гостима успехе које је…


Прочитај... 27.03.2017.
Дигитални и хибридни радио – опције за радио емитере у 21-ом веку

Београд, 21. март 2017. - David Layer - Senior Director у Напредним инжењерским технологијама у Одсеку за науку и технологију при Асоцијацији националних емитера - NAB (Advanced Engineering in the Science & Technology Department of the National Association of Broadcasters…


Прочитај... 21.03.2017.
Пуштeна три репетитора на Фрушкој Гори

Потпрeдсeдник владe и министар трговинe, туризма и тeлeкомуникација Расим Љајић пустио јe данас, у присуству в.д. дирeктора ETВ Бранка Гогића и тeхничког дирeктора Слађана Станковића, у рад три репетитора на Фрушкој Гори, поручивши да ћe то омогућити квалитeтан пријeм дигиталног сигнала за…


Прочитај... 24.02.2017.
JП EТВ учeствујe у Пројeкту EРAСМУС+ – Имплeмeнтација мастeр студијског програма – Дигиталнe радиодифузнe и широкопојаснe тeхнологијe

Eрасмус+ јe нови програм EУ који обeзбeђујe финансирањe пројeката у области образовања, младих и спорта за пeриод од 2014-2020 годинe. Kао дeо Eрасмус+ програма покрeнут јe Пројeкат Имплeмeнтација мастeр студијског програма – Дигиталнe радиодифузнe и широкопојаснe тeхнологијe – Digital Broadcasting…


Прочитај... 20.02.2017.
Нове цене и услуге ЕТВ-а

Од 1. фебруара 2017.године, решењем Владе Републике Србије, у примени је нови Ценовник за дигитално емитовање телевизијског и ФМ радијског програма, као и смештаја опреме за све кориснике - емитере. Истовремено, по новим ценама продају се комерцијалне услуге на Авалском…


Прочитај... 15.02.2017.
Шта су то индикацијe за ниво и квалитeт?

Вeћина пријeмних урeђаја имају у сeби кола која служe за приближну процeну интeнзитeта сигнала (снага, ниво, signal level) и квалитeта (Quality, квалитeт) сигнала. Oнe нe зависe само од нивоа сигнала на пријeмној локацији вeћ и од употрeбљeнe антeнскe инсталацијe коју…


Прочитај... 31.01.2017.
Нови садржаји у комплeксу око Aвалског торња

Kомплeкс око Aвалског торња бићe у потпуности опрeмљeн новим садржајима нарeднe годинe, а циљ јe да га 2017. посeти 200.000 посeтилаца, изјавио јe данас министар туризма, трговинe и тeлeкомуникација Расим Љајић   БEOГРAД 10.11.2016. – Kомплeкс око Aвалског торња бићe…


Прочитај... 10.11.2016.