Успешно продужење важења сертификата система менаџмента

Од Administrator — У Вести — 4. јануар 2022.

04

јан
2022

Након екстерне надзорне и ресертификационе провере система менаџмента одржане 24.12.2021. године, ЈП „Емисиона техника и везе“ је успешно спровела и обезбедила продужење важења сертификата за системе менаџмента квалитетом (на основама захтева стандарда ISO 9001:2015), безбедношћу информација (на основама захтева стандарда ISO 27001:2014), безбедношћу и здрављем на раду (на основама захтева стандарда ISO 45001:2018) и животном средином (на основама захтева стандарда ISO 14001:2015) и ресертификацију система менаџмента услугама (на основама захтева стандарда ISO 20000-1:2011) и енергијом (на основама захтева стандарда ISO 50001:2011).

Успешним продужењем важења сертификата и ресертификацијом примењених система менаџмента запослени и руководство ЈП „Емисиона техника и везе“ су као и претходних година, показали и доказали способност и спремност да радне процесе планирају, организују и спроводе по највишим стандардима пословања.

Датотеке за Преузимање
  • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
  • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
  • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
  • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
  • svg Ценовник Услуга .PDF
  • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
  • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF
Translate »