You are currently viewing Боља покривеност Зрењанина и околине

Боља покривеност Зрењанина и околине

Са највише грађевине, са 10-ог спрата солитера у Зрењанину, пуштен је дигитални репетитор снаге 50W са кружним антенским системом. На тај начин је омогућен пријем квалитетнијег дигиталног сигнала Другог програмског пакета у зони покривања Кикинда, са регионалним и локалним телевизијама.

Становници Зрењанина и околних места (Лукићево, Ечка, Сутјеска, Ботош, Банатски деспотовац) од данас много лакше примају сигнале регионалних емитера. ЈП “Емисиона техника и везе” перманетно настоји да повећа проценат покривености становништва на свим локацијама где постоје минимални технички услови. Са новом локацијом у Зрењанину број емисионих локација се повећао на 228.

Зрењанин