Формирана Радна група за дефинисање националне широкопојасне мреже

Од Administrator — У Вести — 10. септембар 2013.

10

сеп
2013

Формиранoj Раднoj групi за дефинисање националне широкопојасне мреже ће главни задатак бити припрема државне телекомуникационе инфраструктуре у циљу успостављања јединствене националне широкопојасне мреже. Радна група ће, такође, радити на предлогу регулаторног оквира којим ће се обезбедити одрживост и даљи развој те мреже.

Наша држава располаже великим и квалитетним информационо-комуникационим системима у својим јавним предузећима, акционарским друштвима и организацијама. Дати системи и капацитети могу се искористити за обављање сервиса и пружање услуга неопходних, пре свега овим институцијама, али и другим државним органима. Нажалост, ти капацитети нису обједињени, развијани су појединачно, и не користе се на најоптималнији начин, напоменуо је Стефан Lазаревић, државни сектретар за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај.

Сагледавајући постојеће капацитете у власништву државе и потребних капацитета за пружање сервиса и услуга државне управе у Републици Србији, намеће се потреба за ефикасним коришћењем ових капацитета, њиховом одржавању и даљем развоју.

Јасно дефинисан план искориштења ресурса државне телекомуникационе инфраструктуре омогућиће развој електронских комуникација. У исто време, повећаће доступност и могућност коришћења технологија и услуга информационог друштва у свим регијама Србије, што ће значајно утицати на економски развој државе, истиче Lазаревић.

Оставите одговор

Датотеке за Преузимање
  • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
  • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
  • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
  • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
  • svg Ценовник Услуга .PDF
  • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
  • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF
Translate »