You are currently viewing Изазови у одржавању емисионе опреме зими

Изазови у одржавању емисионе опреме зими

Зима је врло изазован период у одржавању емисионе опреме и уређаја и обезбеђивање емитовања телевизијских и радијских програма. Велики снежни наноси на планинама на којима се по правилу налазе наши емисиони објекти и стубови, отежавају излазак, боравак и рад дежурних екипа техничара. Оборена стабла, завејани путеви, прекиди у напајању, стубови оковани ледом, само су неке од потешкоћа са којима се носе запослени у нашем предузећу у зимском периоду.

Велика количина снега изазвала је прекид далековода и напајања емисионог објекта Јастребац електричном енергијом. Добра и благовремена припрема за овакве ситуације омогућила је наставак емитовањеа радијскох и телевизијских програма коришћењем агрегата за напајање електричном енергијом. Дежурна екипа техничара је користила моторне санке и тестере како би расчистила пут и омогућила радницима надлежне Електродистрибуције приступ далеководу ради поправке квара.

На емисионој станици Копаоник и Панчићев врх, лед је у потпуности оковао емисионe стубoвe и изазвао прекид линковских веза и емитовања:

Хитним ангажовањем специјализованих антенских екипа које су обучене и опремљене за рад на стубовима, приступило се деликатном обијању леда чекићем и лопатом. Након више сати напорног рада, стуб је очишћен, успостављене су линковске везе и настављено емитовање програма:

Ове изазове смо успешно решили и спремно дочекујемо нова искушења које зимски услови рада на терену доносе.