You are currently viewing Монтажа и пуштање у рад агрегата на ЕС Тара – Ослуша

Монтажа и пуштање у рад агрегата на ЕС Тара – Ослуша

На Емисионој станици Тара – Ослуша је од 18.11.2020. монтиран, повезан и пуштен у рад дизел електрични агрегат снаге од 10,8kW. Поставком овог агрегата обезбеђује се беспрекидно напајање за емисионе уређаје и опрему и у највећој мери решава проблем честих прекида у емитовању услед нестабилног и несталног мрежног електродистрибутивног напајања на локацији емисионе станице.