You are currently viewing Сертификати за безбедност у зони спорта и игралишту на комплексу торња

Сертификати за безбедност у зони спорта и игралишту на комплексу торња

Акредитовано контролно тело, ЈКП „Зеленило Београд“ (Служба за атестирање и контролу) издало је ЈП „Емисиона техника и везе“ Сертификатe за безбедност при коришћењу спортских терена (за фудбал и кошарку) теретану на отвореном (фитнес), и дечијем игралишту на комплексу торња на Авали.

Овај туристички комплекс је међу првима (ако не и једини) који је за сада усаглашен са одговарајућим референтним европским стандардима.

Сертификат 31

Посетиоци који свакодневно користе ове справе и реквизите, сада и званично могу бити безбедни на спортским теренима, теретани на отвореном, али пре свега најмлађи у дечијем парку на комплексу торња.

Сертификат 33

Сертификатом се потврђује усаглашеност дечијег игралишта и инсталираних реквизита са свим релевантим захтевима Правилника о безбедности дечијих игралишта и одговарајућим релевантим европским стандардима.