You are currently viewing Сертификоване површине пратећих садржаја на комплексу Авалског торња

Сертификоване површине пратећих садржаја на комплексу Авалског торња

Трећу годину заредом, ЈП ЕТВ добило је сертификате од стране ЈКП „Зеленило Београд“ о контроли површина пратећих садржаја на комплексу торња на Авали. Сертификати о безбедном коришћењу, издати су за дечије игралиште, кош и гол за рукомет, терен за обликовање тела (теретану на отвореном).

Контрола ЈКП „Зеленило Београд“ званично је потврдила да су реквизити и опрема која је уграђена, усаглашена са одговарајућим референтним стандардима.

На овај начин, комплекс Авалског торња сврстан је међу ретке, ако не и једине који својим посетиоцима, корисницима, гарантује безбедност приликом боравка и коришћења пратећих садржаја. Наравно, на поједицима је брига, сопствена одговорност и пажња.