Успостављени и примењени системи менаџмента

Од Administrator — У Вести — 20. фебруар 2019.

20

феб
2019

Након екстерне надзорне и сертификационе провере система менаџмента спроведене 14.12.2018. године од стране сертификационог и контролног тела TMS CEE doo, ЈП „Емисиона техника и везе“ је потврдила примењеност система менаџмента квалитетом, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду и безбедношћу информација усаглашених са захтевима стандарда ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001 и ИСО 27001, и сертификовала успостављеност система менаџмента услугом и енергијом усаглашених са захтевима стандарда ИСО 20000 – 1 и ИСО 50001.

Унапређењем, развојем и проширењем  интегрисаног система менаџмента ЈП „Емисиона техника и везе“ стално и континурано унапређује, развија и подиже на виши ниво пословање у свим пословним процесима предузећа и радним активностима запослених.

Оставите одговор

Скорашњи коментари

Нема коментара за приказ.
Датотеке за Преузимање
  • svg Захтев за приступ мултиплексу .XLS
  • svg Cмештај опреме на емисионим станицама .XLS
  • svg Захтев за остале услуге ЈП ЕТВ .XLS
  • svg Захтев за улазак на емисиону станицу .DOC
  • svg Ценовник Услуга .PDF
  • svg Превентивне мере - Пословни партнери .PDF
  • svg Услови за пружање техничких услуга .PDF
Translate »